Politiemissie Proxima, Macedonië

Duur missie
12 december 2003 - 15 december 2005
Aantal militairen
12
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Macedonische bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Slavische Macedoniërs en etnische Albanezen. De Slavische Macedoniërs bezetten traditioneel de sleutelposities in de samenleving. Etnisch-Albanese partijen maakten deel uit van vrijwel alle opeenvolgende regeringen. Toch was tot 2001 ten aanzien van de inwilliging van hun eisen weinig vooruitgang geboekt. Zij wilden een vastgelegde politieke en sociaal-economische gelijkheid als binnen Macedonië.

Staakt-het-vuren

De Albanezen probeerden met geweld hun eisen kracht bij te zetten. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. De Slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders ondertekenden vervolgens op 13 augustus het akkoord van Ohrid. Dat erkende de grondgebieden en het multi-etnische karakter van de Macedonische samenleving.