Operatie Concordia

Duur missie
31 maart 2003 - 15 december 2003
Aantal militairen
4
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Macedonische bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Slavische Macedoniërs en etnische Albanezen. De Slavische Macedoniërs bezetten traditioneel de sleutelposities in de samenleving.

Etnisch-Albanese partijen maakten deel uit van vrijwel alle opeenvolgende regeringen. Toch was er tot 2001 weinig werk gemaakt van hun eisen. Zij wilden een vastgelegde politieke en sociaal-economische gelijkheid binnen Macedonië.

Staakt-het-vuren

De Albanezen probeerden met geweld hun eisen kracht bij te zetten. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. De Slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders ondertekenden vervolgens op 13 augustus het akkoord van Ohrid. Dat erkende de grondgebieden en het multi-etnische karakter van de Macedonische samenleving.

Politieteams

De Macedonische regering moest vervolgens haar gezag in Macedonië herstellen. Zij koos voor de inzet van multi-etnische politieteams. Die zouden geleidelijk ontplooien in de voormalige conflictgebieden. Waarnemers van de Europese Unie (European Union Monitor Mission) en van de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE Spillover Mission) hielden de terugkeer nauwlettend in de gaten.

Troepenmacht

De Macedonische autoriteiten waren verantwoordelijkvoor de veiligheid van de waarnemers. President Trajkovski verzocht daarom de NAVO om een beperkte troepenmacht (Task Force Fox) in Macedonië te stationeren. Dit diende als aanvullende veiligheidsmaatregel voor de waarnemers. Operatie Amber Fox was hiermee een feit. Het mandaat van Task Force Fox liep af met de overgang naar een kleinere operatie op 15 december 2002; Allied Harmony.