Inzet in Irak

Duur missie
1 augustus 2003 - 15 januari 2012
Aantal militairen
7.762
Dodelijke slachtoffers
2
Dapperheidsonderscheidingen
2

De VN-Veiligheidsraad nam 3 april 1991 resolutie 687 aan. Die stelde dat Irak zich in de toekomst moest houden aan de internationale verdragen die de productie en het gebruik van nucleaire, chemische en biologische wapens verbieden.

De raad eiste van Irak dat het, onder internationaal toezicht de volgende zaken zou vernietigen:

• zijn massavernietigingswapens;

• ballistische raketten met een bereik groter dan 150 kilometer;

• alle voor de productie van deze wapens benodigde grondstoffen en faciliteiten.

Besluit afdwingen

De internationale gemeenschap mocht door een resolutie van 29 november 1990 alle middelen gebruiken om het besluit van de raad af te dwingen. Irak verklaarde keer op keer dat het volledige openheid van zaken gaf over de wapenprogramma’s. De Verenigde Staten namen hiermee geen genoegen.

Oorlog met Irak

Zij rekenden Irak inmiddels tot die landen die massavernietigingswapens bezaten en bereid waren die in de handen van terroristen te spelen. Irak moest desnoods met geweld op de knieën worden gedwongen. Een door de VS en het Verenigd Koninkrijk geleid verbond verklaarde Irak de oorlog en veroverde in maart-april 2003 in nog geen maand het land.

Bestuurlijke chaos

De coalitie stuurde vervolgens het Iraakse leger, de veiligheidsdiensten en een belangrijk deel van het Iraakse bestuur naar huis. Hiermee hoopten zij schoon schip te maken en het land een nieuwe start te geven. Het gevolg was echter een bestuurlijke chaos. De algehele wanorde ging langzaam over in georganiseerd verzet tegen de coalitietroepen en de Irakezen die de coalitie steunden. Ook ontstonden na de val van het bewind nieuwe groepen en partijen die de verscheidenheid van de Iraakse bevolking weergaven.