Nederlands aandeel in OVSE Spillover Monitor Mission

De missie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) was al sinds 1992 actief in Macedonië. De OVSE monitorde de ontwikkelingen langs de grens tussen Macedonië en Kosovo. Sinds het uitbreken van het interne gewapende conflict tussen de etnisch-Albanezen en de Slavisch-Macedoniërs deed de OVSE dat ook in andere gebieden. Vooral daar waar het risico groot was betrokken te raken bij het conflict in het voormalige Joegoslavië.

De aanwezigheid van de monitors heeft bijgedragen aan de terugkeer van gemengde etnisch-Albanese en slavisch-Macedonische politie-eenheden naar een aantal risicogebieden. Het ministerie van Defensie stelde vanaf 28 oktober 2001 een officier beschikbaar als waarnemer voor de OVSE in Macedonië. De officier werd opgevolgd door een politieadviseur van de marechaussee in de rang van kolonel. Deze laatste keerde op 1 februari 2004 terug in Nederland.