Nederlands aandeel in Essential Harvest, Macedonië

De ministerraad stelde op 17 augustus 2001 een versterkte luchtmobiele compagnie (A-compagnie) van 221 militairen en enkele stafofficieren ter beschikking van Task Force Harvest. De regering legde wel een beperking op. De compagnie kon alleen als onderdeel van een Brits bataljon worden ingezet.

De hoofdmacht vertrok op 26 augustus 2001 naar het inzetgebied. De militairen richtten een basiskamp in op het terrein van een fruitverwerkende fabriek bij de plaats Dracevo, iets ten zuidoosten van de Macedonische hoofdstad Skopje. De inrichting van de wapeninzamelpunten gebeurde op aanwijzing van de Britse commandant van Task Force Harvest.

Wapeninzameling

De punten lagen vooral in de buurt van de gebieden waar het UCK-M actief was geweest voordat het staakt-het-vuren werd ingesteld. Het innemen en registreren van de wapens begon op 27 augustus en eindigde op 26 september 2001. De wapens werden vrijwel direct na inname vernietigd door explosievenopruimers.

Nederlandse beveiliging

De Nederlandse compagnie trad vooral op ter beveiliging van de inzamelpunten. Britse eenheden deden de werkelijke innames. De Nederlanders ondersteunden daarnaast het transport van de ingenomen wapens en de beveiliging van de tijdelijke opslag ervan. De Nederlandse regering besloot op 26 september de aanwezigheid in Macedonië niet te verlengen. Diezelfde dag eindigde de onderbevelstelling van de compagnie bij het Britse bataljon. Het merendeel van het personeel keerde op 2 oktober terug naar Nederland.