Operatie Essential Harvest, Macedonië

Duur missie:
26 augustus 2001 - 2 oktober 2001
Aantal militairen:
253
Dodelijke slachtoffers:
geen
Dapperheidsonderscheidingen:
geen

De Macedonische bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Slavische Macedoniërs en etnische Albanezen. De Slavische Macedoniërs bezetten traditioneel de sleutelposities in de samenleving. Etnisch-Albanese partijen maakten wel deel uit van vrijwel alle opeenvolgende regeringen. Toch werd er tot 2001 weinig werk gemaakt van hun eisen. Zij wilden een vastgelegde politieke en sociaal-economische gelijkheid binnen Macedonië.

Akkoord

De Albanezen probeerden met geweld hun eisen kracht bij te zetten. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. De Slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders ondertekenden vervolgens op 13 augustus het akkoord van Ohrid. Dat erkende de grondgebieden enhet multi-etnische karakter van de Macedonische samenleving. De belangrijkste etnisch-Albanese verzetsbeweging UCK-M toonde zich daarop bereid minimaal 3.300 wapens in te leveren.

Wapeninzameling

De Macedonische regering en het UCK-M vroegen de NAVO medio juni 2001 de wapeninzameling in goede banen te leiden. Een tactisch brigadehoofdkwartier kreeg de militair-operationele leiding over de Task Force Harvest (TFH) die operatie Essential Harvest aanstuurde.