Operatie Essential Harvest, Macedonië

Duur missie
26 augustus 2001 - 2 oktober 2001
Aantal militairen
253
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Macedonische bevolking bestaat hoofdzakelijk uit Slavische Macedoniërs en etnische Albanezen. De Slavische Macedoniërs bezetten traditioneel de sleutelposities in de samenleving. Etnisch-Albanese partijen maakten wel deel uit van vrijwel alle opeenvolgende regeringen. Toch werd er tot 2001 weinig werk gemaakt van hun eisen. Zij wilden een vastgelegde politieke en sociaal-economische gelijkheid binnen Macedonië.

Akkoord

De Albanezen probeerden met geweld hun eisen kracht bij te zetten. De partijen sloten op 6 juli 2001 een staakt-het-vuren. De Slavisch-Macedonische en etnisch-Albanese leiders ondertekenden vervolgens op 13 augustus het akkoord van Ohrid. Dat erkende de grondgebieden enhet multi-etnische karakter van de Macedonische samenleving. De belangrijkste etnisch-Albanese verzetsbeweging UCK-M toonde zich daarop bereid minimaal 3.300 wapens in te leveren.

Wapeninzameling

De Macedonische regering en het UCK-M vroegen de NAVO medio juni 2001 de wapeninzameling in goede banen te leiden. Een tactisch brigadehoofdkwartier kreeg de militair-operationele leiding over de Task Force Harvest (TFH) die operatie Essential Harvest aanstuurde.