United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK)

Duur missie
31 augustus 1999 - 7 augustus 2000
Aantal militairen
1
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloot op 10 juni 1999 tot een civiele (UNMIK) en een militaire (KFOR) operatie in Kosovo. De United Nations Interim Administration in Kosovo (UNMIK) kende 4 pilaren: een tijdelijk bestuur, humanitaire zaken, wederopbouw en de opbouw van het overheidsapparaat.

Kosovo werd dus vanaf 10 juni 1999 bestuurd door de VN. Vanaf 2001 droeg UNMIK geleidelijk haar bestuurlijke verantwoordelijkheden over aan lokale bestuursinstanties. In 2006 startten de onderhandelingen om de definitieve status van Kosovo vast te stellen. Dat gebeurde onder leiding van de Finse VN-onderhandelaar Martti Ahtisaari.

Weinig schot

Er zat in het begin weinig schot in de gesprekken. Dat kwam omdat Rusland weigerde in te stemmen met een voorstel dat alleen de goedkeuring van de Kosovo-Albanezen kreeg. De Russische federatie kon steeds een akkoord om zeep helpen door haar vetorecht te gebruiken in de VN-Veiligheidsraad.

Onafhankelijk na verkiezingen

In november 2007 werden er verkiezingen georganiseerd in Kosovo. Het nieuwe, hoofdzakelijk uit Kosovo-Albanezen samengestelde kabinet riep op 17 februari 2008 de onafhankelijkheid uit. Dit tot woede van de Russische federatie. Verschillende landen erkenden in de dagen daaropvolgend de onafhankelijkheid van Kosovo.

EULEX

UNMIK richtte zich minder op het ondersteunen en adviseren van de Kosovaarse autoriteiten bij de opbouw van een rechtsstaat. De Europese Unie (EU) kwam aan deze behoefte tegemoet door op 16 februari 2008 te besluiten tot ontplooiing van een Europees veiligheids- en defensiebeleid missie in Kosovo. De missie heette voluit The European Union Rule of Law Mission in Kosovo, afgekort tot EULEX Kosovo.