Nederlands aandeel in United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)

De Nederlandse regering bood op 13 februari 1998 100 militairen aan voor een periode van 3 jaar. Dit waren 3 pelotons en enkele staffunctionarissen.

2 pelotons van de Nederlandse compagnie kwamen op 8 en 9 juni onder bevel van de Britse commandant van Sector II. Zij werden geplaatst op de pelotonslocaties Falcon en Liri in het westelijk en het oostelijk deel van de sector. De taken van deze pelotons bestonden vooral uit het bemannen van de observatieposten. Daarnaast voerden de militairen patrouilles uit, te voet, per fiets of gemotoriseerd met Landrover-terreinwagens.

Het derde peloton van de Nederlandse UNFICYP-compagnie werd opgenomen in de Mobile Force Reserve (MFR). Deze stond onder bevel van de force commander van UNFICYP. Dit peloton huisde op het voormalige vliegveld van Nicosia. Het hoofdkwartier van Sector II bevond zich in hotel Ledra Palace in Nicosia. Hier verbleven ook enkele Nederlandse staffunctionarissen.

Locaties

In juni 1999 werd de pelotonslocatie Liri ingeruild voor Bengal. Deze locatie lag evenals Falcon in het westelijke deel van Sector II. Nederland bezette 2 van de 3 pelotonslocaties in Sector II-West en leverde ook het compagnieshoofdkwartier van de sector. Het Britse peloton op de locatie Irish Bridge kwam onder Nederlands bevel.

Gebiedsverantwoordelijkheid

De vakgrens tussen Bengal en Falcon Troop verschoof op 1 april 2001 in oostelijke richting. Tegelijkertijd nam Falcon Troop de gebiedsverantwoordelijkheid van Irish Troop over. De staf wilde zo testen of de in Cyprus aanwezige Britse militairen in staat zouden zijn de gebiedsverantwoordelijkheid op 6 juni 2001 over te nemen. Dit na het vertrek van de Nederlanders.

Nederland leverde vanaf 4 november 1998 anderhalf jaar lang de voorlichter van UNFICYP.