Nederlands aandeel in Extraction Force

De Nederlandse regering stemde 4 oktober 1998 in met deelname van een geniecompagnie, een helikopterdetachement, een ondersteunende eenheid (National Support Element) en stafpersoneel aan de EF. De Nederlandse regering ging pas 2 maanden later akkoord met de deelname van 30 ongewapende waarnemers aan de KVM en een P-3C Orion-patrouillevliegtuig aan de NAVO-missie.

Geniecompagnie

De geniecompagnie bestond uit 85 militairen en vertrok op 15 december 1998 naar het vliegveld Petrovec, dat nabij de Macedonische hoofdstad Skopje ligt. De compagnie moest daar een kampement en de noodzakelijke infrastructuur opbouwen. De genisten keerden 20 april terug naar Nederland.

Helikopters

Een detachement van 54 luchtmachtmilitairen voegde zich op 14 en 15 januari 1999 met 3 CH-47 Chinook-transporthelikopters bij de genisten in Petrovec. Het aantal militairen in het detachement steeg in enkele maanden tijd tot 146, onder wie ruim 50 militairen voor bewakingstaken. Het detachement werd op 17 mei overgevlogen naar Farkë in Albanië om daar voor de operatie Allied Harbour humanitaire hulp te verlenen.