Nederlands aandeel OVSE in Albanië

Het ministerie van Defensie stelde een militair assistent ter beschikking van ambassadeur Daan Everts. Hij was de Nederlandse diplomaat die de OVSE-vertegenwoordiging leidde.

Uitbreiding

De militair assistent werd teruggetrokken toen Everts in juni 1999 naar Kosovo vertrok. De Nederlandse militaire aanwezigheid bij de OVSE in Albanië werd in 1998 tweemaal uitgebreid. Op 7 mei en 21 juni kwam er 1 officier bij. Een van hen werd in het OVSE-hoofdkwartier geplaatst, de ander trad op als waarnemer.

Minder Nederlanders

Het aantal militairen werd eind 1999 met 2 verminderd. De OVSE besloot in maart 2002 uit kostenoverwegingen ook de taken van de overgebleven militair over te dragen aan Albanië. Hierdoor eindigde de Nederlandse deelname aan de missie op 25 september 2002.