Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Albanië

Duur missie
2 december 1997 - 25 september 2002
Aantal militairen
17
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Het communistische regime in Albanië eindigde in 1991. Hierna liet een groot deel van de bevolking zich begin jaren '90 door de ‘snel-rijk’-plannen van doortrapte zakenlieden verleiden. Ongeveer de helft van alle Albanese families raakte gedupeerd door zogeheten piramidespelen.

Zij legden de schuld voor hun ellende bij de Albanese regering. Een volksopstand in januari 1997 en het vertrek van de regering op 1 maart was het gevolg. Chaos en wetteloosheid vierden steeds meer hoogtij in de Albanese samenleving.

OVSE-team naar Albanië

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) besloot op 27 maart 1997 om een vertegenwoordiging naar Albanië te sturen. Het OVSE-team moest de inspanningen van alle betrokken internationale organisaties in Albanië op elkaar afstemmen. Daarnaast moest zij:

• de Albanese autoriteiten adviseren;

• de autoriteiten steunen bij hun pogingen het politieke bestel te democratiseren;

• een onafhankelijke pers in het leven roepen;

• de eerbiediging van de mensenrechten bevorderen.

Waarneming

De OVSE-vertegenwoordigers hielpen vooral bij de voorbereiding en het toezicht op de parlementsverkiezingen van juni en juli 1997. De vertegenwoordigers kregen begin 1998 ook waarnemingstaken langs de grens tussen Albanië en de Federale Republiek Joegoslavië. Het aantal OVSE’ers in Albanië werd daarvoor met 30 personen uitgebreid.