Nederlands aandeel in Multinational Advisory Police Element (MAPE) en de European Commission Police Assistance in Albania (ECPA)

De Nederlandse regering stelde in mei 1997 3 marechaussees beschikbaar voor het Multinational Advisory Police Element (MAPE).

De eerste officier vertrok op 15 mei. Dit was luitenant-kolonel Jan Timmermans. Hij werd hoofd van de Border Police Branch van MAPE. Die moest de autoriteiten adviseren over de organisatie van de grensbewaking. In juli en september 1997 volgden een officier en een onderofficier. Het aantal marechaussees steeg in de loop van 1998 tot 9. Onder hen was een kolonel die naast hoofd operatiën van MAPE ook senior national representative was. De missie eindigde op 31 mei 2001.

Nederlandse politie en marechaussee

6 West-Europese landen leverden 13 ervaren politieofficieren aan ECPA. Zij werden aangevuld met een ondersteunende staf van 12 personen. Nederland stelde een civiele politiefunctionaris en een officier van de marechaussee beschikbaar. De laatste werd belast met de strategische ontwikkeling van de basispolitiezorg. De missie eindigde in augustus 2002.