Nederlands aandeel in United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES)

De Nederlandse regering zegde op 12 april 1996 6 staffunctionarissen toe voor UNTAES. Daarnaast was een F-27 transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht in Rimini beschikbaar voor medische evacuatie.

Als onderdeel van het UNTAES-liaisonteam werden bij het hoofdkwartier van IFOR en later SFOR in Sarajevo 2 officieren geplaatst. De 4 andere Nederlandse militairen kregen een functie in de inlichtingensectie van het UNTAES-hoofdkwartier. De eerste militairen vertrokken op 1 mei 1996 naar Oost- Slavonië. De laatste Nederlanders keerden op 22 oktober 1997 terug.