United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES)

Duur missie
1 mei 1996 - 22 oktober 1997
Aantal militairen
18
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Oost-Slavonië was het enige gebied dat de Kroatische Serviërs in de herfst van 1995 nog in handen hadden. Kroatië weigerde in te stemmen met het Dayton-akkoord zolang er geen regeling lag voor Oost-Slavonië. De presidenten van Servië en Kroatië sloten onder internationale druk op 12 november 1995 een akkoord.

Oost-Slavonië zou op vreedzame wijze in Kroatië worden geïntegreerd. Dat gebeurde onder het toeziend oog van een door de Verenigde Naties (VN) ingesteld overgangsbestuur.

UNTAES ingesteld

De VN-Veiligheidsraad besloot op 15 januari 1996 in resolutie 1037 de United Nations Transitional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES) in te stellen. UNTAES had onder meer als taken het gebied te demilitariseren en de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden te observeren. Daarnaast moest het door haar aanwezigheid bijdragen aan het handhaven van vrede en veiligheid in het gebied. De Veiligheidsraad besloot UNTAES eind 1997 geleidelijk af te bouwen.