Nederlands aandeel in OVSE, Bosnië-Herzegovina

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) benoemde oud-minister en burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn tot Coordinator for International Monitoring (CIM).

Hij moest onafhankelijk van de OVSE-missie beoordelen of de verkiezingen verliepen volgens afspraak. Een kleine staf en een civiele waarnemersgroep van 900 personen ondersteunden hem daarbij. De CIM was na de verkiezingen klaar. De OVSE-missie is tot op heden actief in Bosnië-Herzegovina.

Nederlandse inbreng

Het ministerie van Defensie stelde op 22 april 1996 kapitein A.F. Vermeulen beschikbaar voor de OVSE-missie. Dat was ter versterking van het wapenbeheersingsteam. Majoor Hans Evertse volgde op 19 mei als liaison van de CIM bij de staven van de Implementation Force (IFOR) en het Allied Rapid Reactions Corps (ARRC). Hij kreeg medio augustus gezelschap van kolonel R.M. Eiting, die de functie van chef-staf CIM op zich nam. Vermeulen keerde als laatste terug naar Nederland.