OVSE in Bosnië-Herzegovina

Duur missie
21 mei 1996 - 25 oktober 1996
Aantal militairen
3
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De presidenten van Kroatië, Servië en Bosnië toonden zich medio september 1995 onder Amerikaanse en Russische druk bereid mee te werken aan een vredesregeling. Die ging uit van het behoud van het Bosnische grondgebied. De Bosnische Moslims, -Kroaten en -Serviërs moesten samen verder. Zij mochten zich niet afsplitsen.

Na het ingaan van een staakt-het-vuren in Bosnië-Herzegovina op 14 oktober 1995 konden de onderhandelingen in alle ernst beginnen. Een maand onderhandelen leverde een General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina (GFAP) op. Dit staat beter bekend als het Dayton-akkoord en werd op 14 december 1995 in Parijs ondertekend.

Missie

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) besloot op 8 december 1995 om een missie in Bosnië-Herzegovina in het leven te roepen. De missie moest:

• toezicht houden op de organisatie van vrije en eerlijke presidentiële, parlementaire en gemeenteraadsverkiezingen;

• de mensenrechtensituatie en wapenbeheersing in de gaten houden.

• maatregelen helpen opstellen ter bevordering van veiligheid en vertrouwen.