Multinational Interception Force (MIF)

Duur missie
16 maart 1996 - 25 maart 2000
Aantal militairen
1.097
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Irak viel op 2 augustus 1990 Koeweit binnen. De VN-Veiligheidsraad eiste daarop de onvoorwaardelijke Iraakse terugtrekking. Enkele dagen later kondigde de raad een algeheel handelsembargo af tegen Irak. Op 25 augustus 1990 machtigde de raad VN-lidstaten dit embargo zo nodig met geweld te handhaven.

Een groot aantal landen gaf gehoor aan de VN-resoluties en stuurde schepen naar de Perzische Golf. In de daaropvolgende maanden vergrootte de anti-Iraakse coalitie haar militaire slagkracht in de Golfregio onder aanvoering van de Verenigde Staten.

Desert Storm

Irak trok zich ondanks het machtsvertoon niet uit Koeweit terug. Daarom ging in de nacht van 16 op 17 januari 1991 de eerste fase van de militaire bevrijdingsoperatie Desert Storm van start met een luchtoffensief. De tweede fase van Desert Storm, het grondoffensief, begon op 23 februari. 5 dagen later, na 100 uur grondoorlog, vroeg het Iraakse regime om een staakt-het-vuren. Het Iraakse leger was verslagen en uit Koeweit verdreven.

Embargos van kracht

Internationale militaire operaties gingen door. Zolang Irak niet had voldaan aan de eisen uit resoluties van de Veiligheidsraad op het gebied van ontwapening, bleef het handelsembargo van kracht. Het embargo op zee mocht nog steeds met geweld worden afgedwongen. De schepen die hieraan deelnamen werden opgenomen in de zogenoemde Multinational Interception Force (MIF). Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten leverden op permanente basis schepen aan de MIF. Zij werden hierin gesteund door een jaarlijks wisselende samenwerkingsverband van landen.