Nederlands aandeel in United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

Force commander

Het ministerie van Defensie leverde van 16 januari 1995 tot 31 mei 1997 de force commander van UNDOF, generaal-majoor Johan Kosters. Als commandant was hij verantwoordelijk voor de inzet en het wel en wee van 1.054 militairen en 90 waarnemers (peiljaar 1996).