United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF)

Duur missie
16 januari 1995 - 31 mei 1997
Aantal militairen
1
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Israël en Syrië sloten in mei 1974 een overeenkomst om de Israëlische strijdkrachten terug te trekken uit een deel van de Golan. Israël had dat tijdens de Yom Kippoer-oorlog van 1973 veroverd.

Bufferzone scheidt strijdmachten

De overeenkomst zorgde ook voor een vermindering van de Syrische en Israëlische strijdkrachten in de aangrenzende Area of Limitation (AOL). Die strekte zich over vrijwel de hele Golan uit. De 2 strijdmachten werden fysiek van elkaar gescheiden door een bufferzone die onder Syrisch burgerbestuur stond.

Vredesmissie

De landen stemden in met de komst van een nieuwe vredesmissie voor de Golan: de United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF). De Veiligheidsraad bekrachtigde de Israëlisch-Syrische overeenkomst op 31 mei 1974. UNDOF nam als hoofdkwartier de locatie van de ISMAC in Damascus in gebruik en vanaf 1992 Camp Faouar in het Syrische deel van de AOL. De nieuwe missie kreeg de UNTSO-waarnemers van de Observer Group Golan onder operationeel bevel. Die vormden met 2 infanteriebataljons de hoofdmacht van UNDOF.