Rapid Reaction Force (RRF) in Bosnië

Duur missie
17 juni 1995 - 20 december 1995
Aantal militairen
186
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In Bosnië brak op 2 april 1992 een lange bloedige burgeroorlog uit. De internationale gemeenschap kon de eerste jaren niet meer doen dan de ernstigste buitensporigheden van de oorlog tegengaan. Maar het buitenland moest in veel gevallen lijdzaam toezien hoe de burgerbevolking het slachtoffer was van rassenzuivering en massamoord.

De internationale machteloosheid deed Frankrijk, Groot-Brittannië en Nederland in het voorjaar besluiten de slagkracht van de VN-vredesmacht in Bosnië (UNPROFOR) te vergroten. De Veiligheidsraad ging hiermee in juni akkoord. In juli en augustus arriveerde de zwaarbewapende Rapid Reaction Force (RRF).