Central Mine Action Training School (CMATS) Angola

Duur missie
25 oktober 1995 - 20 april 1999
Aantal militairen
32
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Angola was sinds het einde van de 15e eeuw Portugees koloniaal bezit. De Angolese bevrijdingsbewegingen, MPLA en UNITA bleken na de dekolonisatie niet in staat samen een overgangsregering te vormen.

Akkoord over terugtrekking

In de 10 jaren die volgden, werd de door Cuba militair gesteunde MPLA-regering door een groot aantal landen erkend. UNITA bleef zich echter in het zuiden met Zuid-Afrikaanse hulp verzetten. In 1988 sloten Angola, Zuid-Afrika en Cuba het akkoord van Brazzaville over terugtrekking van de Zuid-Afrikaanse en de Cubaanse troepen uit Angola. De United Nations Angola Verification Mission I (UNAVEM-I) zag toe op de terugtrekking van de Cubanen. De burgeroorlog duurde echter voort.

Strijders ontwapend

Onderhandelingen tussen de MPLA-regering en UNITA resulteerden op 31 mei 1991 in het akkoord van Bicesse. Daarin werd onder meer overeengekomen dat een aanzienlijk deel van de MPLA- en UNITA-strijders in steden zou worden gelegerd (gekantonneerd) en ontwapend. Het resterende deel moest de basis vormen voor een nationaal Angolees leger. De Verenigde Naties zouden slechts optreden als verificateur van de gezamenlijke commissies. UNAVEM-II was hiermee een feit.