Nederlands aandeel in de CVSE/OVSE-missie in Georgië

Het ministerie van Defensie stuurde op 25 mei 1994 een militair van de Koninklijke Luchtmacht als waarnemer naar Georgië.

Daarna leverden de luchtmacht en de landmacht 2 jaar lang om beurten een waarnemer. Deze moest voldoende kennis hebben van de Russische taal om aan onderhandelingen te kunnen deelnemen. De militaire waarnemers legden contacten met de militaire commandanten van alle partijen.

Dubbelfunctie

Verder onderzochten ze schendingen van het staakt-het-vuren en wezen ze lokale commandanten op de mogelijke gevolgen van hun acties. De Nederlandse waarnemers hadden een dubbelfunctie en werkten bijvoorbeeld ook als transportofficier. De laatste waarnemer keerde op 1 mei 1996 terug naar Nederland.