Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE)/ Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Georgië

Duur missie
25 mei 1994 - 1 mei 1996
Aantal militairen
4
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De voormalige Sovjetrepubliek Georgië verklaarde zich op 9 april 1991 onafhankelijk. De islamitische Osseten in Georgië verzetten zich hiertegen en zochten met geweld aansluiting bij hun geloofsgenoten in Rusland.

Vredesmacht

Rusland, Georgië en Ossetië stelden in juli 1992 gezamenlijk een vredesmacht in die moest voorkomen dat het conflict verder uit de hand liep. De Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE, sinds december 1994 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE) versterkte eind 1992 haar pogingen het conflict in Zuid-Ossetië op vreedzame wijze te beslechten.

Politiek akkoord

De CVSE besloot op 6 november 1992 een missie met 9 diplomaten naar Georgië te sturen. Haar opdracht was de vreedzame onderhandelingen tussen de strijdende partijen te bevorderen met als einddoel een politiek akkoord. De CVSE breidde op 29 maart 1994 de missie uit met 8 militaire waarnemers. Zij moesten toezicht houden op het functioneren van de vredesmacht.