Nederlands aandeel in United Nations Operation in Mozambique (UNOMOZ)

De VN-Veiligheidsraad besloot op 16 december 1992 de uitvoering van het vredesakkoord te steunen. De raad richtte hiervoor de United Nations Operation in Mozambique (UNOMOZ) op. De coördinatie van de humanitaire aspecten van de operatie werd belegd bij het United Nations Office for Humanitarian Assistance Co-ordination (UNOHAC).

Mijnen vormen struikelblok

Het doel van UNOHAC was verzoening tussen de verschillende (bevolkings)groepen te bevorderen en de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden te ondersteunen. De 2 miljoen landmijnen die verspreid lagen over het hele land vormden een struikelblok. Mozambique moest echter op langere termijn zelf verantwoordelijk worden voor het mijnenruimen. De VN besloten een Mozambikaanse organisatie op te richten die dit probleem moest aanpakken. Er werd een mijnenschool opgericht om de binnenlandse mijnenruimers op te leiden.

Nederlandse mijneninstructeurs

De Nederlandse regering kreeg op 24 juni 1993 het verzoek van de secretaris-generaal van de VN om een bijdrage te leveren aan het ruimen van de landmijnen in Mozambique. Nederland stelde daarop een groep van 11 genisten als mijneninstructeurs beschikbaar voor de duur van 1,5 jaar. De oprichting van een Mine Clearance and Training Centre (MCTC) bleek echter gevoelig te liggen in Mozambique.

Mijnenschool

Frelimo en Renamo keurden pas op 2 november 1993 de oprichting van een MCTC goed. Inmiddels waren op 11 augustus 1993 al 2 Nederlandse kwartiermakers naar Mozambique vertrokken. Eind november stelden ook Bangladesh en Nieuw-Zeeland personeel beschikbaar. Hierna stemde de Nederlandse regering in met het vertrek van de overige 9 Nederlanders in december.

570 Mozambikaanse mijnenruimers

De mijnenschool kwam op een locatie in de omgeving van de stad Beira. Begin augustus verplaatste UNOMOZ de school naar het afgelegen plaatsje Tete in het binnenland. Doordat de logistieke ondersteuning van UNOMOZ ernstig tekort schoot, kon de eerste cursus pas op 3 april 1994 van start gaan. Het streven was in 8 maanden minstens 450 Mozambikanen op te leiden. Uiteindelijk volgden 570 Mozambikanen een opleiding tot mijnenruimer.