United Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA)

Duur missie
4 juni 1993 - 6 december 1993
Aantal militairen
2
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Zuid-Afrikaanse president Frederik Willem de Klerk zette vanaf augustus 1989 in zijn land een veranderingsproces in gang. Dat leidde uiteindelijk tot de afschaffing van Apartheid, de democratisering van het politieke bestel en de verkiezing van de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, ANC-leider Nelson Mandela.

Vredesakkoord

Het Nationale Vredesakkoord van september 1991 formuleerde de brede wens tot het normaliseren van de politieke verhoudingen in Zuid-Afrika. Op basis van dit akkoord werden in de belangrijkste conflictgebieden regionale en lokale peace committees (vredescommissies) opgericht.

Waarnemersmissie

De VN-Veiligheidsraad liet zijn steun voor het Nationale Vredesakkoord blijken. De raad deed dat door op 17 augustus 1992 een waarnemersmissie in het leven te roepen: de United Nations Observer Mission in South Africa (UNOMSA). De 50 waarnemers van de VN werden in die gebieden geplaatst waar de peace committees actief waren. Zij woonden de vergaderingen van deze comités bij onderhielden contacten met politieke partijen en lokale autoriteiten en waren zelf prominent aanwezig tijdens belangrijke politieke bijeenkomsten.