Nederlands aandeel inzet Grote Merengebied (1993-1994)

Nederland leverde 10 landmachtmilitairen aan UNOMUR. Deze stonden onder leiding van luitenant-kolonel Jan-Cees van Rijckevorsel. Na de overgang van UNOMUR naar UNAMIR werd Van Rijckevorsel aangesteld als deputy chief military observer van UNAMIR in Kabale. Kapitein Willem de Kant was in Kigali adjudant van de Canadese UNAMIR-commandant brigadegeneraal Romeo Dallaire.

Vanwege de gespannen situatie besloten de meeste westerse staten hun burgers in april 1994 uit Rwanda te evacueren. Nederland hielp hieraan mee door op Belgisch verzoek een C-130 Hercules-transporttoestel met 7 bemanningsleden beschikbaar te stellen. Dit werd operatie Silver Back genoemd.

Niet veel later stuurde Defensie een detachement naar buurland Zaïre om de ergste nood onder Rwandese vluchtelingen te lenigen. Het Netherlands Detachment Provide Care (NLDetPC) bestond uit:

• een medisch team met personeel van de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht;

• een transporteenheid met personeel van dezelfde 3 krijgsmachtdelen;

• een movement control unit (MCU);

• een watertransporteenheid van de Koninklijke Landmacht;

• en een groep mariniers om de hulpgoederen te bewaken.

Het NLDetPC stond onder leiding van luitenant-kolonel Ton van de Graaf.