Nederlands aandeel in de CVSE/OVSE-missie in Moldavië

Het Nederlandse ministerie van Defensie stelde op 16 mei 1993 een militaire waarnemer beschikbaar voor de missie in Moldavië. De uitzendduur van de Nederlandse waarnemers varieerde van 6 maanden tot bijna 4,5 jaar.

Waarnemers bij besprekingen

De missie bestond tot december 2002 uit 8 en daarna uit 10 personen. Een belangrijke functie-eis was kennis van de Russische taal om gemakkelijker aan besprekingen te kunnen deelnemen. De opeenvolgende Nederlandse waarnemers verzamelden relevante informatie over militaire aangelegenheden langs de scheidslijn tussen Moldavië en Trans-Dnjestrië. Zij deden dit vanuit het missiehoofdkwartier in Chisinau en het bijkantoor in Tiraspol.

Diplomatiek

Daarnaast onderhield de waarnemer contacten met de militaire leiders van de partijen. Hij verrichtte regelmatig onderzoek naar incidenten en maakte een inschatting van de mogelijke politieke gevolgen. De aard van het werk was voornamelijk diplomatiek: het deelnemen aan vergaderingen met ambassadeurs, ministers en militairen. Nederland trok op 20 september 2004 zijn militaire waarnemer terug uit de missie. Een oplossing voor het conflict was op dat moment nog niet in zicht.