Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE)/ Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) in Moldavië

Duur missie
16 mei 1993 - 20 september 2004
Aantal militairen
11
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In juni 1990 riep het parlement van de Sovjetrepubliek Moldavië (Moldova) de deelstaat uit tot een zelfstandige republiek. Hierin woonden naast Moldaviërs kleine Oekraïense en Russische minderheden.

Treffen Moldaviërs en Russen

Als reactie daarop riep de Russische minderheid in september 1990 het gebied ten oosten van de rivier de Dnjestr uit tot de afzonderlijke republiek Trans-Dnjestrië. Deze was met de Russische federatie verbonden. In juni 1992 kwam het tot een gewapend treffen tussen Moldaviërs en Russen.Op 23 juli 1992 volgde een staakt-het-vuren.

Vredesmacht

Een vredesmacht van militairen uit Moldavië, Trans-Dnjestrië, de Oekraïne en Rusland zag toe op de handhaving hiervan. Dat gebeurde in een gedemilitariseerde zone aan beide oevers van de Dnjestr. De partijen riepen de bemiddelingshulp in van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE, sinds december 1994 Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa OVSE). De CVSE besloot op 4 februari 1993 een missie naar Moldavië te sturen.