Nederlands aandeel in de ECTF-voedseldistributie

De EG stelde uit landbouwvoorraden gratis vlees en boter beschikbaar aan Russische distributiecentra en winkels. De waarde hiervan was 100 miljoen begrotingsecu (de voorloper van de euro). Het voedsel werd volgens de marktprijs verkocht. De opbrengst kwam ten goede aan een sociaal fonds voor minderbedeelden.

Goederen

Het was aan Europese hulpverleners om de goederen te distribueren en op de naleving van de EG-verordening toe te zien. Zo zouden de voedselproducten niet op de zwarte markt komen. De hulpverleners werkten als de European Community Task Force (ECTF). Die viel onder een commissiedelegatiehoofd in Moskou. Dit was een Duitse generaal-majoor. Zijn plaatsvervanger, een Britse kolonel, zetelde in Sint Petersburg.

Nederlandse inbreng

Voor de missie bood Nederland 5 burgerambtenaren en 4 militairen van de Koninklijke Landmacht aan. De missie stond onder bevel van luitenant-kolonel W. Voorhuijzen. De leiding van de Nederlandse hulpverlening was in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De aansturing vond plaats vanuit de ambassade in Moskou.

Militairen in winkels

De Nederlandse militairen werkten niet in uniform, maar in burgertenue. 2 werkten er in Moskou, de andere 2 in St. Petersburg. In koelhuizen en distributiecentra controleerden zij of de aanlevering en verstrekking van het vlees en de boter correct verliep. In winkels keken zij of de door de EG aangeleverde voedselproducten daadwerkelijk in de schappen lagen en of ze voor de geldende prijs werden verkocht.