ECTF voedseldistributie voor het GOS

Duur missie
29 januari 1992 - 29 juni 1992
Aantal militairen
5
Dodelijke slachtoffers
1
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In december 1991 kwam er een einde aan de Sovjet-Unie. Haar deelrepublieken gingen verder als onafhankelijke staten. De nieuwe regeringsleiders van deze landen richtten een nieuw, los samenwerkingsverband op, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

Democratische regels

Diezelfde maand verving president Boris Jeltsin van de Russische Federatie het communistische staatsbestel definitief voor een op democratische regels gebaseerd bestuur met een economie op kapitalistische grondslag.

Niets meer in de winkels

Op 2 januari 1992 werden de eerste economische hervormingen voltooid met het vrijgeven van de prijzen. Dit ging gepaard met een enorme daling van het Bruto Nationaal Product (BNP) en met inflatie. De prijzen stegen zo hard dat de roebel in een maand tijd bijna 10 keer minder waard werd. Door de daling van de koopkracht sloeg de bevolking aan het hamsteren. Binnen enkele dagen was er nauwelijks nog iets in de winkels te krijgen.

Hulpverleners naar GOS

Tijdens de conferentie voor het Verdrag van Maastricht op 9 en 10 december 1991 spraken de lidstaten van de Europese Gemeenschap (EG) hun bezorgdheid uit over de gevolgen van deze crisis. De EG vreesde voedselrellen. Duitsland, Frankrijk, Ierland en Nederland stuurden begin januari 1992 hulpverleners naar het GOS.