Nederlands aandeel in United Nations Special Commission (UNSCOM)

Nederland was 1 van de 20 landen die deelnamen aan UNSCOM. De commissieleden, onder wie de Nederlander A.J.J. Ooms, speelden een actieve rol in de onderhandelingen met hoge Iraakse functionarissen over ontwapening.

NBC-specialisten

De inspectieteams bestonden uit specialisten uit de VN-lidstaten, uit leden van de commissie zelf en uit medewerkers van het VN-secretariaat. Het Nederlandse ministerie van Defensie stelde tussen juni 1991 en november 1998 14 specialisten ter beschikking op het gebied van nucleaire, biologische en chemische oorlogvoering. Dat was telkens voor periodes van 2 tot 7 maanden. Het waren officieren en onderofficieren van de landmacht en de luchtmacht. Luitenant-kolonel Cees Wolterbeek werd zelfs meerdere malen te werk gesteld bij UNSCOM. Hij fungeerde onder meer als hoofd van de Chemical Destruction Group van UNSCOM van 28 juni 1993 tot 27 februari 1994.