United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM)

Duur missie
5 juli 1991 - 5 juli 1997
Aantal militairen
233
Dodelijke slachtoffers
1
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Angola was sinds het einde van de 15e eeuw Portugees koloniaal bezit. De Angolese bevrijdingsbewegingen (MPLA en UNITA) bleken na de dekolonisatie niet in staat gezamenlijk een overgangsregering te vormen.

Akkoord voor terugtrekking

In de 10 jaren die volgden, werd de (door Cuba militair gesteunde) MPLA-regering door een groot aantal landen erkend. UNITA bleef zich echter in het zuiden met Zuid-Afrikaanse hulp verzetten. In 1988 sloten Angola, Zuid-Afrika en Cuba het akkoord van Brazzaville over terugtrekking van de Zuid-Afrikaanse en de Cubaanse troepen uit Angola. De United Nations Angola Verification Mission I (UNAVEM-I) zag toe op de terugtrekking van de Cubanen. De burgeroorlog duurde echter voort.

Akkoord van Bicesse

Onderhandelingen tussen de MPLA-regering en UNITA resulteerden op 31 mei 1991 in het akkoord van Bicesse. Daarin werd onder meer overeengekomen dat een aanzienlijk deel van de MPLA- en UNITA-strijders in steden zou worden gelegerd (gekantonneerd) en ontwapend. Het resterende deel moest de basis vormen voor een nationaal Angolees leger. De VN zouden slechts optreden als verificateur van de gezamenlijke commissies. UNAVEM-II was hiermee een feit.