Nederlands aandeel in Provide Comfort – operatie Haven

De Nederlandse regering stuurde eenheden uit verschillende krijgsmachtdelen naar Noord-Irak, onder de codenaam operatie Haven. De landmachteenheid opereerde onder de naam 11 Geniehulpbataljon. Die bestond uit een geneeskundige compagnie, een genieconstructiecompagnie en een staf en stafverzorgingscompagnie.

Laatstgenoemde eenheid kreeg nog 3 extra eenheden onder bevel:

• een luchtmachtdetachement met 3 Alouette III-verbindingshelikopters (298 Squadron) plus 13 man vliegend en technisch personeel;

• een team van de explosievenopruimingsdienst (EOD);

• een mariniersbataljon met een verzorgingscompagnie, een ondersteuningscompagnie en 2 infanteriecompagnieën.

De Koninklijke Marechaussee stelde voor politietaken 14 man beschikbaar. 11 Geniehulpbataljon stond onder commando van luitenant-kolonel Marcel Urlings. Luitenant-kolonel der mariniers Cees van Egmond had de leiding over het mariniersbataljon. Alle Nederlandse eenheden werden ingedeeld bij een internationale taakgroep met een hoofdkwartier in de stad Zakho.