European Community Monitoring Mission (ECMM) / European Union Monitoring Mission (EUMM)

Duur missie
15 juli 1991 - 24 augustus 2007
Aantal militairen
518
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Bestuurlijk bestond het multiculturele Joegoslavië sinds haar oprichting in 1945 uit 6 deelrepublieken. Die kenden sinds een grondwetswijziging in 1974 een grote mate van zelfstandigheid. De oliecrises en de daarmee gepaard gaande economische ellende, maar ook de opkomst van het Servische nationalisme, zorgden in de loop van de jaren '80 voor een fataal mengsel. Het zou het einde van de federatie inluiden.

Servische identiteit

De Serviërs wensten een krachtige Joegoslavische eenheidsstaat te behouden. Dit om het behoud van hun politieke macht en culturele identiteit te garanderen. De Serviërs vreesden bovendien voor de rechten van hun volksgenoten in de andere deelrepublieken. De Servische president Slobodan Milosevic stookte het sterk vaderlandsgezinde vuurtje op door een Groot-Servië te bepleiten en zich als de beschermer van alle Serviërs in Joegoslavië op te werpen.

Onafhankelijkheid

Slovenië en Kroatië riepen op 25 juni 1991 hun onafhankelijkheid uit. Het Joegoslavische leger (JNA) greep vrijwel onmiddellijk in. De Europese Gemeenschap (EG) was bang dat het conflict zou overspringen naar andere delen van de regio en voor grote vluchtelingenstromen naar West-Europa zou zorgen. EG-voorzitter Nederland en EG-landen Luxemburg en Portugal kregen Slovenië en de federale regering zo ver dat ze op 7 juli het akkoord van Brioni ondertekenden. De European Community Monitoring Mission (ECMM) zou als waarnemersmissie van de EG toezien op de handhaving van het staakt-het-vuren en de terugtrekking van het JNA uit Slovenië.

Werkgebied uitgebreid

Eind juli breidde het werkgebied van de ECMM zich uit naar Kroatië. De ECMM vestigde het hoofdkwartier in Zagreb en een Regional Control Centre (RCC) in Ljubljana. Eind 1992 en begin 1993 werd de ECMM uitgebreid met nieuwe RCC’s in Albanië, Bulgarije en Hongarije. Onder een aantal RCC’s werden in de loop der tijd kleinere Control Centres geplaatst. Het hoofdkwartier van de ECMM verhuisde in 1997 van Zagreb naar Sarajevo.