Tenten voor Ethiopië

Duur missie
8 januari 1985 - 5 februari 1985
Aantal militairen
2
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Eind jaren 70 van de vorige eeuw woedde er een burgeroorlog in Noord-Ethiopië. Het Tigrayan Peoples Liberation Front (TPLF) vocht tegen het marxistische regime van dictator Mengistu Haile Mariam. Het TPLF streefde afscheiding van de Ethiopische provincie Tigra na.

Geen voedsel

Een groot deel van de burgerbevolking vluchtte naar de omringende provincies en verbleef daar in geïmproviseerde vluchtelingenkampen. Door een gebrek aan regenval werd Ethiopië tegen het einde van 1984 ook nog eens door een ernstige voedselcrisis geteisterd. Hierdoor stierven duizenden toch al verzwakte Ethiopiërs. Er kwam een wereldwijde hulpactie op gang. Veel landen doneerden voedsel en tenten.

Tenten en dekens

De internationale hulporganisatie Terre des Hommes verzocht het Nederlandse ministerie van Defensie om hulp. De Koninklijke Landmacht stelde daarop 20.000 dekens en 180 tenten beschikbaar. Ook schonk Defensie 303.750 rantsoenen. De landmacht stuurde 2 militairen naar Ethiopië om het opzetten van de tenten te begeleiden.