Luchtbrug in Sudan

Duur missie
24 oktober 1972 - 24 december 1972
Aantal militairen
7
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Sudan werd op 1 januari 1956 onafhankelijk. In theorie waren in het nieuwe land religie en staat gescheiden, maar in de praktijk waren islamitische regels de basis voor de nieuwe grondwet.

Burgeroorlog

Dit leidde tot ongelijkheid tussen het islamitische (meer Arabische) noorden en het christelijk-animistische (meer Afrikaanse) zuiden. Uiteindelijk kwam het tot gewapend verzet. Tijdens de (eerste) Sudanese burgeroorlog werden bijna 700.000 mensen van huis en haard verdreven. In februari 1972 resulteerden de vredesgesprekken in een akkoord.

Hulpgoederen

Wat bleef was het vluchtelingenprobleem. Een groot gedeelte van de Sudanese vluchtelingen had gebrek aan eten, drinken, medicijnen en dekens. De UN High Commissioner for Refugees, Sadruddin Aga Khan, vroeg de lidstaten van de Verenigde Naties hulpgoederen en transportmiddelen te leveren. De Nederlandse regering zond een F-27 Troopship van 334 Squadron.