Nederlands aandeel Netherlands Engineer Team Assisting Bihar (NETAB)

Op 23 mei 1968 stond het Netherlands Engineer Team Assisting Bihar (NETAB), aangevuld met burgeradviseurs, op Schiphol klaar voor vertrek. Het NETAB bestond uit een detachementsstaf, een hydrologische- en meetploeg en 2 boorploegen.

Leiding

Het Biharproject viel onder het ministerie voor Hulp aan Ontwikkelingslanden, dat onder het ministerie van Buitenlandse Zaken viel. Majoor Metz had de leiding over de militairen. De algemene leiding over het project lag bij ir. Westenberg van de Directie voor Internationale Technische Hulp (DITH) van Buitenlandse Zaken.

Proefboringen

Een van de boorploegen vertrok eerst voor 3 maanden naar de Verenigde Staten voor een booropleiding. De rest van het NETAB ging direct naar India. Het detachement nam zijn intrek in een suikerfabriek in het plaatsje Guraru. Tijdens de eerste maanden van de uitzending zocht de eenheid naar waterhoudende bodemlagen. De Nederlandse genisten deden 37 proefboringen.

Waterputten

Er bleken 15 locaties geschikt voor waterputten van 100 tot 200 meter diep. Deze 15 putten konden 350.000 mensen van drinkwater voorzien. Majoor Metz noemde het project daarom na afloop een succes. Indiase burgers en technici wisten het bovendien eigenhandig voort te zetten nadat de Nederlanders waren vertrokken.

Kanttekening bij succes

Kanttekening bij dit zelfverklaarde succes was wel dat het project oorspronkelijk draaide om een structurele verbetering van de landbouwirrigatie. Weliswaar voorzagen de geslagen waterputten de mensen in Bihar van het hoognodige schone drinkwater, maar de doelstelling was daarmee niet gehaald.