United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)

Duur missie
7 juli 1956 - heden
Aantal militairen
663
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

De Volkenbond gaf Palestina in 1920 als mandaatgebied in beheer aan Groot-Brittannië. De spanningen in het gebied waren groot omdat joodse immigranten een eigen (joodse) staat in Palestina wilden vestigen, een plan waartegen de autochtone Palestijnse bevolking zich fel verzette.

Israëlisch-Arabisch bestand

Op 14 mei 1948, een dag voordat het Britse mandaat over Palestina zou aflopen, riep de Joodse Nationale Raad de staat Israël uit. De in de Arabische Liga verenigde buurlandenopenden daarop de aanval op de nieuwe staat. Israël sloot bijna een jaar later met elk van haar buurlanden een wapenstilstand. Hierin stonden afspraken over de loop van de Israëlisch-Arabische bestandsgrenzen en de oprichting van Mixed Armistice Commissions (MAC’s). Een commissie bestond uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van Israël en een buurland, onder voorzitterschap van de chef-staf van de United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO). Een team van ongewapende militaire waarnemers ondersteunde de voorzitter.

Taken MAC’s

De belangrijkste taken van de MAC’s waren:

• het onderzoeken van klachten over het toepassen of het schenden van de Algemene Wapenstilstandsakkoorden;

• het leveren van assistentie bij de uitvoering van de bestandsakkoorden;

• en wanneer nodig, het rapporteren van waargenomen activiteiten langs de bestandsgrenzen aan beide partijen.

Andere taken

De waarnemers speelden daarnaast een rol bij de uitwisseling van krijgsgevangenen of gesneuvelden en de teruggave van afgedwaald vee. Zij hielpen ook bij eventuele wijzigingen van de grens- of bestandslijnen. Een aanvullende taak was toezien op het handhaven van het staakt-het-vuren.

Observer groups

In de jaren na de Yom Kippoer-oorlog (oktober 1973) werden de waarnemers ondergebracht in zogenoemde observer groups. Die vielen onder operationele controle van nieuwe vredesmissies:

United Nations Emergency Force II (UNEF-II, ingesteld in 1973);

United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF, ingesteld in 1973);

United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL, ingesteld in 1978).

Geactualiseerd op: 18 maart 2010 (deze beschrijving is een momentopname; recente informatie over deze missie is niet opgenomen).