First United Nations Emergency Force (UNEF-I)

Duur missie
12 november 1956 - 28 december 1956
Aantal militairen
1
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

In juli 1956 nationaliseerde de Egyptische president Nasser het Suezkanaal. Frankrijk en Groot-Brittannië grepen hierop militair in. Vrijwel gelijktijdig voerde Israël een aanval uit op Egypte. De VN, de VS en de Sovjet-Unie veroordeelden deze acties in felle bewoordingen.

Oprichting vredesmacht

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besloot op 4 november in resolutie 998 (ES-I) een vredesmacht op te richten. Die moest als buffermacht de partijen gescheiden houden in afwachting van een politieke oplossing. Het daadwerkelijke mandaat voor de nieuwe vredesmacht United Nations Emergency Force (UNEF) verleende de Algemene Vergadering op 5 november in resolutie 1000 (ES-I). De Canadese generaal-majoor Eedson Burns kreeg als chef-staf van United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) opdracht uit zijn waarnemerskorps officieren te selecteren voor de kern van UNEF.