Nederlands aandeel Hongaarse opstand

Tijdens de Hongaarse Opstand raakten duizenden mensen gewond. Hongarije riep internationale hulporganisaties op om medische hulpgoederen te leveren. Hierop vroeg het Nederlandse Rode Kruis het ministerie van Oorlog (nu Defensie) vliegtuigen ter beschikking te stellen om bloedplasma naar Hongarije te brengen.

Transport van bloedplasma

Op zondag 28 oktober 1956 vertrokken 2 Dakota-vrachtvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht (334 Squadron) met dozen bloedplasma naar de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De Nederlandse luchtmachtmilitairen konden niet rechtstreeks naar Hongarije vliegen. Het land behoorde immers tot het Warschaupact. Vliegen boven ‘vijandelijk’ gebied was uitgesloten. Vanuit Wenen zorgden medewerkers van het Rode Kruis voor het transport van het bloedplasma naar Hongarije.