Hongaarse Opstand

Duur missie
28 oktober 1956 - 28 oktober 1956
Aantal militairen
6
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Tijdens de Koude Oorlog maakte de communistische partij in Hongarije de dienst uit. De regering van de Hongaarse dictator Mátyás Rákosi was een verlengstuk van de Sovjet-Unie.

Minder star

Na de dood van Jozef Stalin in maart 1953 nam de starre houding van de Sovjet-Unie naar haar satellietstaten enigszins af. In Hongarije maakte Rákosi plaats voor de meer gematigde Imre Nagy. De nieuwe premier gaf politieke gevangenen amnestie en schafte interneringskampen en staatsboerderijen af.

Openlijk spreken

Het versoepelde beleid had tot gevolg dat intellectuelen en dissidenten openlijk over het communisme en andere wereldideologieën konden spreken. Geluiden over ‘echte vrijheid’ en ‘democratie’ die hierbij klonken, stuitten in Moskou echter op grote weerstand. Daarom werd Nagy in april 1955 weer vervangen door de meer loyale Rákosi. Het verzet van de Hongaarse dissidenten tegen deze Sovjetinmenging werd door de Hongaarse geheime dienst de kop ingedrukt.

Steun aan oud-premier

De Hongaarse bevolking had echter schoon genoeg van de manipulaties vanuit Moskou. Op 22 oktober 1956 gaf een groep studenten, intellectuelen en politici een verklaring uit. Hierin spraken zij hun steun uit aan de voormalige premier Nagy. Daarnaast eisten de andersdenkenden dissidenten dat Hongarije uit het Warschaupact trad. De volgende dag kwam de bevolking van Boedapest massaal in een demonstratie bijeen. Het leger kreeg opdracht hard op te treden.

5-daagse veldslag

Een deel koos echter de kant van de bevolking, waarop de demonstratie in een veldslag veranderde. Om de gemoederen te bedaren, werd diezelfde dag Nagy opnieuw als premier aangewezen. Dit mocht niet baten. Het revolutionaire vuur had zich door het hele land verspreid. De bevolking nam massaal de wapens op tegen het leger en de geheime dienst. 5 dagen lang vormden de grote Hongaarse steden een waar strijdtoneel. Begin november viel het Russische leger Hongarije binnen en maakte met geweld een einde aan de opstand.