Korea-oorlog

Duur missie
16 juli 1950 - 24 januari 1955
Aantal militairen
4.748
Dodelijke slachtoffers
121 plus 4 vermisten
Dapperheidsonderscheidingen
68

Tussen 1950 en 1953 was het Koreaans Schiereiland het toneel van een grootschalig gewapend conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Bij deze oorlog kwamen zeker 4 miljoen mensen om het leven. In het conflict werd Noord-Korea gesteund door de communistische Volksrepubliek China en de Sovjet-Unie (SU), en Zuid-Korea door de Verenigde Naties (VN). Ook Nederland leverde een bijdrage aan deze VN-missie.

De Koninklijke Marine

De Nederlandse regering bood in eerste instantie alleen marinevaartuigen aan voor de VN-operatie in Korea, te beginnen met de in Indonesië gestationeerde torpedobootjager Hr.Ms. Evertsen. Dit schip nam vanaf 20 juli 1950 deel aan de operatie.

De 6 Nederlandse marineschepen die opeenvolgend werden ingezet kregen diverse taken. De schepen voerden patrouilles uit en escorteerden Amerikaanse of Britse vliegdekschepen. Daarnaast kregen de Nederlandse schepen opdracht aanvoerlijnen van de VN-grondtroepen te beschermen. Ook namen zij vanuit zee vijandelijke troepen, spoorwegen, bruggen en versterkingen achter het front onder vuur. De schepen van de Koninklijke Marine opereerden zowel aan de west- als aan de oostkust van het Koreaanse schiereiland. De Nederlandse maritieme bijdrage kwam in december 1954 tot een einde.

Inzet van het NDVN

Het Koreaanse conflict was vooral een grondoorlog. Deze begon met een Noord-Koreaanse verrassingsaanval op 25 juni 1950. In de eerste 6 weken rukte het Noord-Koreaanse leger snel op naar het zuiden. Het drong het slecht uitgeruste Zuid-Koreaanse leger en de toegesnelde Amerikaanse versterkingen terug tot de zuidoostelijke punt van het schiereiland.

De secretaris-generaal van de VN, Trygve Lie, deed op 15 juli 1950 een beroep op de Nederlandse regering grondtroepen te leveren. Het kabinet toonde zich onder Amerikaanse druk bereid om een infanteriebataljon beschikbaar te stellen: het Nederlands Detachement Verenigde Naties (NDVN). Zij vormden slechts een klein onderdeel van de VN-strijdmacht.

De VN-troepen wisten de Noord-Koreanen terug te dringen tot de Chinese grens. Daarop volgde een massale Chinese tegenaanval, die de VN-troepen weer terugwierp naar de 38e breedtegraad. Dit gebied vormde tot het einde van de oorlog het belangrijkste strijdtoneel.

Taken, gevechten en terugkeer

Het NDVN bestond uit vrijwilligers en werd vanaf december van dat jaar ingezet als onderdeel van het Amerikaanse 38th Regiment. Periodes aan het front werden afgewisseld met periodes van rust en oefening. Aan het front kreeg het detachement verschillende taken toegedeeld, waaronder het lopen van patrouilles en het innemen of beschermen van belangrijke locaties. Hierbij kwam er geregeld tot zware gevechten. Het NDVN werd na terugkeer in Nederland op 15 december 1954 opgeheven.