Nederlands aandeel in United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB)

Nederland stelde behalve 2 commissieleden ook militaire waarnemers ter beschikking. De eerste 2 Nederlandse militairen arriveerden in juni 1948 in Griekenland. Het aantal Nederlandse waarnemers werd een jaar later uitgebreid naar 4. Vanwege de neutrale positie van Nederland in het conflict, traden de Nederlanders in veel gevallen op als voorzitter van de waarnemersgroepen. In april 1950 daalde het aantal Nederlandse waarnemers van 4 naar 3. Zij keerden in juli 1951 terug naar Nederland.