United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB)

Duur missie
21 oktober 1947 - 31 juli 1951
Aantal militairen
5
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Griekenland was sinds zijn onafhankelijkheid in 1829 een economisch zwakke en politiek verdeelde staat, waar verschillende groepen streden om de macht. Politiek geweld werd daarbij vaak niet geschuwd. Het jaar 1945 kenmerkte zich door een toenemend aantal botsingen tussen het nationale leger aan de ene kant en communistische guerrilla’s aan de andere. Gelijkgezinde regimes van Albanië, Joegoslavië en Bulgarije steunden de guerilla’s. In de loop van 1946 ontaardde dit geweld in een burgeroorlog.

Beklag bij de VN-Veiligheidsraad

De Griekse regering deed op 3 december 1946 haar beklag bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over de inmenging van de communistische noorderburen in haar binnenlandse aangelegenheden. De Veiligheidsraad stelde een onderzoek in, maar bleek niet in staat een besluit te nemen over de te volgen koers. Uiteindelijk droeg de raad het dossier over aan de Algemene Vergadering van de VN.

VN stelt Balkancommittee in

De Algemene Vergadering stelde op 21 oktober 1947 met resolutie 109 (II) het United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB) in. In totaal leverden 9 van de 11 leden van de Veiligheidsraad, waaronder Nederland, elk 2 personen voor UNSCOB. De Sovjet-Unie en Polen onthielden zich van deelname. De 4 betrokken landen werden in de resolutie opgeroepen hun meningsverschillen op een vreedzame manier op te lossen.

Waarnemers op Griekse grens

De Algemene Vergadering droeg UNSCOB op de voortgang van het conflict te volgen en eventuele vredespogingen te ondersteunen. De commissie stelde daarvoor waarnemersgroepen in. Die werden echter vanaf het allereerste moment gehinderd in hun werk doordat de buurlanden van Griekenland hen niet toelieten De commissie stationeerde de militaire waarnemers daarom in 7 basiskampen langs de Griekse noordgrens. Die werden gebruikt als uitvalsbases voor meerdaagse patrouilletochten.