United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB)

Duur missie
21 oktober 1947 - 31 juli 1951
Aantal militairen
5
Dodelijke slachtoffers
geen
Dapperheidsonderscheidingen
geen

Griekenland was sinds zijn onafhankelijkheid in 1829 een economisch zwakke en politiek verdeelde staat, waar verschillende groepen streden om de macht. Geweld werd daarbij niet geschuwd. Het jaar 1945 kenmerkte zich door een toenemend aantal botsingen tussen het nationale leger en communistische guerrilla’s. Gelijkgezinde regimes van Albanië, Joegoslavië en Bulgarije steunden de guerilla’s. In de loop van 1946 ontaardde het geweld in een burgeroorlog.

Op 3 december 1946 deed de Griekse regering bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties haar beklag over de inmenging van de communistische noorderburen in haar binnenlandse aangelegenheden. De Veiligheidsraad stelde een onderzoek in, maar bleek niet in staat een besluit te nemen over de te volgen koers. Uiteindelijk droeg de raad het dossier over aan de Algemene Vergadering van de VN.

VN stelt Balkancommittee in

De Algemene Vergadering stelde op 21 oktober 1947 met resolutie 109 (II) het United Nations Special Committee on the Balkans (UNSCOB) in. In totaal leverden 9 van de 11 leden van de Veiligheidsraad, waaronder Nederland, elk 2 personen voor UNSCOB. De Sovjet-Unie en Polen onthielden zich van deelname. De 4 betrokken landen werden in de resolutie opgeroepen hun meningsverschillen op een vreedzame manier op te lossen.

Vergroot afbeelding Zwart-wit-foto van een jeep. Man doet slagboom omhoog.
Beeld: UN Library
Een Willys-jeep passeert de wacht bij het hoofdkwartier van UNSCOB in Thessaloniki.

Waarnemers aan de Griekse grens

UNSCOB moest de voortgang van het conflict te volgen en eventuele vredespogingen ondersteunen. De commissie stelde daarvoor waarnemersgroepen in. Die werden echter vanaf het allereerste moment gehinderd in hun werk doordat de buurlanden van Griekenland hen niet toelieten. De commissie stationeerde de militaire waarnemers daarom in 7 basiskampen langs de Griekse noordgrens. Deze werden gebruikt als uitvalsbases voor meerdaagse patrouilletochten.

Het Nederlandse aandeel

Nederland stelde behalve 2 commissieleden ook militaire waarnemers ter beschikking. De eerste 2 Nederlandse militairen arriveerden in juni 1948 in Griekenland. Het aantal Nederlandse waarnemers werd een jaar later uitgebreid naar 4. Vanwege de neutrale positie van Nederland in het conflict, traden de Nederlanders in veel gevallen op als voorzitter van de waarnemersgroepen.

In 1949 kwam er een einde aan de burgeroorlog, maar de waarnemers van UNSCOB bleven nog actief. In april 1950 daalde het aantal Nederlandse waarnemers van 4 naar 3. Zij keerden eind juli 1951 terug naar Nederland; 4 maanden later stopte UNSCOB.