Wapenspreuk en motto

In 1950 ontwierp kolonel J.L.H.A. Antoni een korpsembleem voor het regiment. Hij wilde hierbij een wapenspreuk (een devies) om te benadrukken waar de Limburgse Jager voor staat.

Prijsvraag

Hij riep eerst de Limburgse bevolking op om een devies te bedenken. In een artikel in de Gazet van Limburg deed hij de oproep: 'Wie helpt het regiment aan een spreuk?'. Het is opvallend dat de inzendingen van de lezers steeds de eensgezindheid van militairen benadrukten. De lezers zagen de Limburgse Jager in de eerste plaats als een militair die staat voor zijn vak, ongeacht afkomst, geslacht of geloof.

Kolonel Antoni – een man van de oude stempel - had liever een Latijnse wapenspreuk, want zo hoort dat. Hij kwam zelf, na lang wikken en wegen, met de spreuk ROBUR LIMBURGIAE JULIANAE. Robur staat voor kracht, maar ook voor de eik, van de bronsgroene soort in dit geval. Limburgiae staat natuurlijk voor de provincie Limburg, waarmee het regiment zo nauw verbonden is. Julianae verwijst naar de toenmalige vorstin, Hare Majesteit koningin Juliana.

Dat laatste is opmerkelijk. Kolonel Antoni wilde het regimentsembleem sieren met de naam van de vorstin. Via via vroeg kolonel Antoni koningin Juliana om toestemming. Zij vond het weliswaar een sympathiek idee, maar stemde er toch niet mee in, omdat ze dan RLJ zou voortrekken!

De wapenspreuk

Dus kolonel Antoni moest een nieuwe spreuk bedenken. Het werd REGI LIMBURGIAE JUVENTUS. Regi staat voor de koning (in onze Grondwet wordt de mannelijke vorm geschreven). Limburgiae verwijst weer naar de provincienaam en Juventus staat voor weerbaarheid en jeugd. Kortom, de wapenspreuk bij het korpsembleem betekent 'De weerbare jeugd van Limburg voor de Koning'.

Het devies was bedoeld als een aansporing, maar herdacht ook de daden van de voorgangers van RLJ. Let nog even op de beginletters van de woorden in de spreuk!

Motto

De wapenspreuk is niet hetzelfde als het motto. Dat was lange tijd: ‘Niet beter, wel anders’. Die lijfspreuk onderstreepte de eigenheid van het ‘Limburgse’ regiment. En het wakkerde natuurlijk een gezonde competitie tussen de verschillende infanterieregimenten aan. Naar verluidt bedacht luitenant-kolonel M.L.P. van Aalst dit motto. Hij was regimentscommandant in de jaren 1955-1961.

In 2017 kwam er een nieuw motto: ‘Voor elkaar. Altijd!’. Echt Limburgs was het regiment allang niet meer, maar de regimentsleden stonden nog altijd pal voor elkaar en voor Nederland. Saamhorigheid en trouw zijn groot goed voor de Limburgse Jagers! Dat neemt niet weg dat de Limburgse Jagers 'iets' eigens hebben. Wat hen anders maakt dan anderen, weet alleen de Limburgse Jager. Het is een gevoel! En dat verandert niet, want: 'eens Limburgse Jager, altijd Limburgse Jager'.