Muziek

Muziek is al sinds eeuwen verweven met het militaire leven. Van oudsher diende muziek (met trom en trompet) om signalen te geven aan de troepen. Met muzieksignalen kregen de militairen orders op het slagveld ('aanvallen') of in de kazerne ('reveille'). Marsmuziek gaf het tempo aan tijdens het marcheren. En muziek luisterde ceremonies op. Niet voor niets waren muziekkorpsen verspreid over de landmacht. Zo had lange tijd elk infanterieregiment een eigen muziekkorps, de zogenoemde 'stafmuziek'. Dat gold ook voor de stamonderdelen van het Regiment Limburgse Jagers.

Oprichting muziekkorps

Bij de oprichting van het Regiment Limburgse Jagers in 1950 werd een muziekkorps geformeerd. Dit was het Tamboer- en Fanfarekorps der Limburgse Jagers. Het was opnieuw kolonel J.L.H.A. Antoni  die hierbij het voortouw nam. Na een bescheiden begin groeide het fanfarekorps uit tot een muziekkorps van formaat. Het was een graag gezien gezelschap op taptoes en muziekconcoursen. Het regiment heeft meer muziekkorpsen gekend.

Er zijn in elk geval 3 muziekstukken die al deze muziekkorpsen blindelings konden spelen:

Militaire muziek heeft nog steeds belangrijke functie

Dankzij moderne communicatiemiddelen krijgen militairen niet langer orders met trommels en trompetten. Maar de militaire muziek heeft nog steeds een belangrijke functie. Muziekkorpsen zijn het visitekaartje van de krijgsmacht bij vele optredens, zoals taptoes en parades buiten de kazerne.