Het regimentsembleem

Een Limburgse Jager ben je in hart en nieren. Buitenstaanders zien het aan het embleem op je baret of op de kraagspiegels. Kolonel J.L.H.A. Antoni drukte een stevige stempel op dit regimentsembleem. Hij symboliseerde met het embleem de verbondenheid van het regiment met Limburg. Ook gaf hij met het embleem uitdrukking aan het eigen karakter van de Limburgse Jager.

Op de baret

Het embleem bestaat uit 3 duidelijk herkenbare onderdelen. Op het baretembleem staan die onderdelen bovenop een gestileerde W (van koningin Wilhelmina):

  • De jachthoorn. Die hoorn stond al op het wapenschild van het graafschap Horne, dat ook deel uitmaakt van het provinciewapen van Limburg.
  • Het zwaard. Het is een kort Romeins zwaard, dat we ook terugvinden in het rijkswapen. Het opgeheven zwaard staat voor strijd en de weerbaarheid van Nederland. Het herinnert de Limburgse Jager ook aan het belang van geoefendheid met het wapen.
  • Tussen de hoorn en het zwaard krult eikenloof. De eik is een symbool van kracht. Het blad van de eik is ook een symbool van overwinning. Maar de eik staat vooral symbool voor de provincie Limburg. Kolonel Antoni liet zich hierbij inspireren door het Limburgse volkslied.

Op het baretembleem is nog maar 1 eikel te zien, maar in het echte korpsembleem staan 3 eikels. De eikels zijn de vruchten van de machtige eik. Zij staan voor de 3 infanterieregimenten waaruit RLJ in 1950 is ontstaan. Dat zijn het 2e en 11e Regiment Infanterie. Maar ook het 6e Regiment Infanterie, waarvan Regiment Limburgse Jagers de traditie voortzet.