Herdenken en monumenten

Herdenken is 'verwerken'. Herdenken is ook 'in ere houden'. Herdenken kan overal, op elk moment van de dag, alleen of met elkaar. De Limburgse Jagers herdenken samen, op een speciale plaats en op speciale dagen in het jaar.

Verlies

In het verleden hebben de Limburgse Jagers collega's verloren. De omgekomen militairen, gesneuveld of verongelukt, worden herdacht om hen in ere te houden. Maar ook om het verlies een plaats te geven. De Limburgse Jagers herdenken ook militairen van de stamonderdelen van het regiment die omkwamen in Indonesië, in Korea, tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarvoor.

Monumenten

In heel het land (en zelfs daarbuiten) zijn monumenten te vinden met de namen van omgekomen militairen. De Leeuw van Waterloo eert de gesneuvelden bij de Slag bij Waterloo. Het Citadelmonument in Ginneken (Breda) eert de gesneuvelden bij het beleg van de Antwerpse citadel. Op verschillende monumenten worden de doden van de strijd tijdens de meidagen van 1940 herdacht.

Eigen monument Limburgse Jagers

Op een belangrijke plaats op de Van Hornekazerne in Weert (de vroegere thuisbasis van RLJ) staat ook een monument. Dat is het eigen monument van de Limburgse Jagers, waar de omgekomen collega's worden herdacht.

Eerder was er een monument op de Frederik Hendrikkazerne in Venlo. Het begon met plaquettes voor gesneuvelde Indiëgangers. Hieruit ontstond een volwaardig monument, met een eeuwige vlam. Het monument werd onthuld op 30 juni 1964, in het jaar dat het regiment 150 jaar bestond. Dat werd de plaats van herdenking, voor de Indiëbataljons en voor de Limburgse Jagers.

Bij de sluiting van de kazerne in Venlo kreeg het monument een nieuwe plaats op de Van Hornekazerne. Het monument werd toen nog fraaier uitgevoerd. Onderdelen van het oude monument werden ingepast in een nieuw ontwerp. Het vernieuwde monument werd onthuld op 22 november 2003.

Het is een waardige plek. Over de dood heen spreken de namen op de plaquettes over het verleden van het regiment. Dit zal nooit een afgesloten hoofdstuk zijn. Het regiment leeft tenslotte voort en zet zich onverminderd in voor de internationale rechtsorde, vrede en veiligheid. De kans dat een Limburgse Jager daarvoor het hoogste offer brengt, is altijd aanwezig.