Internationale operaties

Genisten, kennis, oefeningen en materieel: alles komt samen tijdens internationale operaties. De genie vormt dan een onmisbare schakel in het geheel. Zonder de genie kunnen de manoeuvre-eenheden niet voor- of achteruit.

Als het ertoe doet

Volgens de Grondwet heeft de krijgsmacht heeft 3 taken:

 • de verdediging van Nederland en het bondgenootschappelijk grondgebied;
 • steunverlening aan de overheid en de veiligheidsdiensten;
 • het helpen bij het zorgen voor vrede en veiligheid in de wereld.
Vergroot afbeelding 3 genisten van UNIFIL, 1980.
Genisten van UNIFIL, 1980.

Internationale operaties staan meestal in het teken van de laatste taak. Bij zulke operaties schiet de krijgsmacht (vaak) een ander land te hulp om een conflict te bedwingen of te beëindigen. De krijgsmacht heeft sinds 1945 al veel internationale operaties uitgevoerd. Dat doet zij bijna altijd samen met bondgenoten en op verzoek van een internationale organisatie zoals de VN, de NAVO of de EU.

Inzet van de genie

De genie heeft bij dit soort operaties vaak een belangrijke rol, in elk geval bij de bouw van kampementen en veldversterkingen. Daarnaast zorgt de genie voor het herstel van beschadigde infrastructuur (bruggen, wegen en vliegvelden). In veel conflictgebieden biedt de genie ook ondersteuning bij het ruimen van mijnen en andere explosieven. Uiteraard zorgt de genie ook voor directe steun aan gevechtseenheden (combat support). Bovendien gaan genisten ook individueel op uitzending, als geniespecialist of met een andere eenheid.

De lijst van internationale operaties waaraan de genie heeft deelgenomen is lang. Naast de vele kleinere operaties in Afrika, het Midden-Oosten en Azië, springen enkele grote in het oog:

 • United Nations Interim Force in Libanon (UNIFIL);
 • Verschillende operaties in voormalig Joegoslavië, onder andere met Dutchbat in de Safe Area Srebrenica;
 • Inzet in Cambodja;
 • Verschillende operaties in Irak en Syrië;
 • Verschillende operaties in Afghanistan, waaronder die van de Taskforce Uruzgan (TFU);
 • Inzet in Mali.

Humanitaire operaties

Een andere reden voor internationale inzet zijn de zogenoemde humanitaire operaties. Die worden op touw gezet bij een (dreigende) ramp, zoals een overstroming, een tropische storm of de uitbraak van een besmettelijke ziekte.

De inzet van de krijgsmacht gebeurt meestal op verzoek van het getroffen land of een internationale organisatie.

Vergroot afbeelding Geniesteun helpen op de Bahama’s, na orkaan Dorian, 2019.
Geniesteun op de Bahama’s, na orkaan Dorian, 2019.

De genie is bij uitstek geschikt om aan dit soort operaties deel te nemen. Genisten hebben vaak het juiste materieel en de specifieke kennis die nodig is om puin te ruimen, wegen te herstellen en tijdelijke kampen te bouwen.

Humanitaire operaties vergen wel een speciale mindset. Het is mooi en dankbaar werk. Het geeft voldoening om anderen te kunnen helpen, maar je komt tijdens dit soort uitzendingen ook oog in oog te staan met menselijk leed. Dan is het extra belangrijk om te kunnen terugvallen op je buddy en andere collega’s.

In het verleden heeft de genie al aan veel humanitaire operaties in het buitenland deelgenomen. Zonder compleet te zijn, waren dat onder meer:

 • Hulpverlening na een zware watersnoodramp in Tunesië, 1969-1970;
 • Noodhulp aan Koerdische vluchtelingen in Noord-Irak, 1991-1992;
 • Inzet van een Geniehulpbataljon in Kosovo, 1999-2000;
 • Noodhulp na tropische stormen op het eiland Sint-Maarten, 1995 en 2017;
 • Inzet bij hoogwater in Duitsland, 2013;
 • Noodhulp na orkaan Dorian op de Bahama’s, 2019.