De genieveteraan

Het Regiment Genietroepen zorgt goed voor zijn veteranen. Er is een speciale vereniging voor in het leven geroepen. Die helpt ook als een veteraan zorg nodig heeft.

Wie is veteraan?

In Nederland is sinds 2012 de Veteranenwet van kracht. Deze wet gaat over de erkenning, de waardering en de zorg voor veteranen. Maar wie is veteraan? Dat staat ook in de wet. De grootste groep veteranen zijn (oud-)militairen die Nederland hebben gediend onder oorlogsomstandigheden of tijdens internationale operaties.

Vergroot afbeelding De speciale veteranenspeld van het Regiment Genietroepen.
De speciale veteranenspeld van het Regiment Genietroepen.

Onder de duizenden veteranen die Nederland telt, zijn ook veel genisten. Zij dienden in Indonesië, Libanon, voormalig Joegoslavië, Irak en Afghanistan, of in 1 van de andere landen waar de Nederlandse krijgsmacht is ingezet.

Vereniging

Het Regiment Genietroepen is zuinig op zijn veteranen. Daarom is in 2008 een stichting in het leven geroepen om de belangen van genieveteranen te behartigen. Deze stichting ging in 2012 verder als de Vereniging Veteranen Regiment Genietroepen (VVRG).

Vergroot afbeelding Geniedetachement defileert tijdens de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag.
Het geniedetachement tijdens de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

De vereniging onderhoudt de onderlinge band tussen de genieveteranen en het regiment. Ook vertegenwoordigt de VVRG het regiment als het om veteranenzaken gaat. Daarnaast speelt de vereniging een rol bij de zorg voor veteranen en bij de organisatie van de Wapendag, reünies en de Nederlandse Veteranendag.

Ondersteuners

Een andere belangrijke taak betreft de inzet van zogenoemde nuldelijns-ondersteuners. Dit zijn veteranen die speciaal getraind zijn om collega-veteranen een luisterend oor te bieden of hen wegwijs te maken als extra zorg nodig is. Ook enkele genieveteranen zijn opgeleid als nuldelijns-ondersteuners. Wie hen wil spreken, kan zich melden bij het Veteranenloket van het Nederlands Veteraneninstituut.